אמנות כתבים סרטים מסחרי פרוייקטים
Home | Bio | Links| Contact  

פתיח | אודות | לינקים | צור קשר  

Series סדרות
Series - Over the years by subject / סדרות - לאורך השנים לפי נושא

Category No 1 - 1982-1984
King David hotel workers, jerusalem - 1985-1986
Studio Neve Tzedek - 1987-1992
kol Israel Haverim 4 - 1988-1992
The Story of Neve Tzedek - 1992-1994
Florentine Studio - 1992-2004
Florentine portrait - 1992-2004
Genesis - 1997-2004
Bezalel - 1997-2004
Still life - 1987-2009
Jerusalem Project - 1992-1995
Jerusalem - 1992-1996
Judaism - 1996-2005
Out of - 1995-2010
People - 1996-2010
All together - 2002-2010
Landscape of Israel - 1996-2010
Urban Landscape - 1996-2010
Portrait of women with head coverings - 2005-2010
Portrait - 2005-2014
Last Portrait - 2005-2010
Transitions - 2005-2012
Untitled - 2005-2011
Paintings - 1987-2007
Spaces - 2009-2012
LANDscape - 2005-2013
Drawings - 2010-2011
Meanwhile - 2010-2011
Meetings - 2010-2011
Touches - 2010-2011
Portrait of children - 2010 - 2012
Drawings - 2012
Etty Hillesum - 2012
Portrait - 2013
On my way - 2013
Bread - 2013
Interpretation - 2013
Caravaggio - 2014
Portrait - 2014
Portrait - 2014
Etrog - 2014
Passing By - 2015
Untitled - 2015
Sky - 2015
Duality - 2015
Poetry Jerusalem - 2015


כל הזכויות שמורות © All Rights Reserved