projects יורם בוזגלו - צילום אומנותי - אמנות
אמנות כתבים סרטים מסחרי פרוייקטים
Home | Bio | Links| Contact  

פתיח | אודות | לינקים | צור קשר  

 

 
 

 

Year: 1988-1992
From a series: kol Israel Haverim 4
Work description: People in Neve Tzedek neighborhood, Tel - Aviv
שנה: 1988-1992
מתוך סידרה: כל ישראל חברים 4
תיאור עבודה: אנשים בשכונת נוה צדק, תל-אביב
 

"כל ישראל חברים 4" היא למעשה הכתובת של הסטודיו הראשון שלי בשכונת נוה צדק, תל אביב. ואחד הדרכים להכיר ולהתחבר עם אנשי השכונה היקרים, היה להזמין אותם אל תוך הסטודיו ולצלם אותם כפי שהם בסביבתם הטבעית כביכול. והיות וזה היה הסטודיו הראשון שלי כאמור, ואני רק בתחילת הקריירה שלי בתל אביב, האמצעים שעמדו לרשותי אז לא היו משהו, הרגלתי עצמי להסתדר עם מה שיש. לכן, החלטתי לצלם את הדמויות על רקע הקיר בסטודיו, כפי שהוא במצבו הטבעי ההולך ומתבלה בכל יום. עם הזמן הפך הקיר כמושא ובעל ערך מוסף בתוכן הרעיוני של סדרת הפורטרטים, ועוד נושאים נוספים שעסקתי בהם.

 


כל הזכויות שמורות © All Rights Reserved