projects יורם בוזגלו - צילום אומנותי - אמנות
אמנות כתבים סרטים מסחרי פרוייקטים
Home | Bio | Links| Contact  

פתיח | אודות | לינקים | צור קשר  

 
 
Year: 1987-1992
From a series: Studio Neve Tzedek
שנה: 1987-1992
מתוך סידרה: סטודיו נווה צדק
 

בשנים 1987-1992 הסטודיו הרציני הראשון שלי היה בשכונת נוה-צדק תל-אביב. בתחילה היתה כוונתי למקם את הסטודיו בסביבה כזאת שאוכל להיות, ולשהות בה לאורך זמן. היה לי עניין בזמנו להתקשר עם המקום, ללמוד על האנשים, וללוות אותם מבחינה תעודית תוך היבט יצירתי אמנותי. ונוה-צדק כשכונה ותיקה עם מורשת הסטורית מופלאה, נראתה מתאימה לצורך המטרה והעניין שחפשתי. עוד מה שמצאתי בה, כך חשתי לפחות אז, משהו ירושלמי, שהזכיר לי והתחבר לי למחוזות ילדותי בירושלים. אלא שלאחר כחמש שנים נאלצתי לעזוב את הסטודיו, וכדי שלא להתרחק יותר מדי מהסביבה בה החלו כבר להיווצר קשרי חברות של יצירה ועבודה, עברתי לשכונה הסמוכה היא פלורנטין.

העבודות המוצגות כאן הם לקט מסדרות ונושאים שונים שעבדתי עליהם באותה תקופה, ולמעשה נוצרו והתפתחו תוך התפתחותי היצירתית והאמנותית בסטודיו.

 


כל הזכויות שמורות © All Rights Reserved