projects יורם בוזגלו - צילום אומנותי - אמנות
אמנות כתבים סרטים מסחרי פרוייקטים
Home | Bio | Links| Contact  

פתיח | אודות | לינקים | צור קשר  

 
 
Year: 1987-2009
From a series: Still life
Work description: Grape and plate
שנה: 1987-2009
מתוך סידרה: טבע דומם
תיאור עבודה: אשכול ענבים וצלחת
 

הסדרה "טבע דומם" או כפי שנקראת בשפת הז'אנר בתולדות האמנות'Still-Life'.היא נושא רחב וכולל מאד מבחנתי. ותמיד במקביל לנושאים שיצרתי ועבדתי עליהם, איך שהוא נדחף לו צילום או סדרה של דבר העוסק בתחום ה'טבע דומם'. לא תמיד נדרשתי להסביר למה ? לפעמים סתם דבר שנראה נכון באותו רגע לצלם אותו. או דבר שמביע רעיון מסוים או מתקשר לאסוציאציה מסוימת. לפעמים זה גם גולש לתחום האילוסטרטיבי משהו. אבל איך שהוא מבחינתי, ההתיחסות אליו, אל הדבר, מייצג עבורי זמן מרחב ומקום.

 


כל הזכויות שמורות © All Rights Reserved