writtings יורם בוזגלו - צילום אומנותי - אמנות
אמנות כתבים סרטים מסחרי פרוייקטים
Home | Bio | Links| Contact  

פתיח | אודות | לינקים | צור קשר  

 
 
Year: 2010-2012
From a series: Drawings
שנה: 2010-2012
מתוך סידרה: רישומים
 

'כל חוג מחזיק בדעתו'

 [אין קשר בין נושא הרישום לשיר הכתוב]

 

 

 

כל חוג מחזיק בדעתו

וכל אדם

מחזיק בחוגו

ובדעתו

המקושרת למי שמטיב עמו

 

 

והדעה העצמאית ממש

מבודדת עם קונה

נבדלת ופרושה

מקודשת

ומעורבת בכל החוגים

ומשפעת בכל העולמות

 

וככל שמתעלה

ככה היא משפלת

 

וככל שהיא משתכללת

ככה היא מיתממת

 

"שמור-תם וראה ישר,

כי אחרית לאיש שלום":(תהלים לז',לז')

 

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות © All Rights Reserved