writtings יורם בוזגלו - צילום אומנותי - אמנות
אמנות כתבים סרטים מסחרי פרוייקטים
Home | Bio | Links| Contact  

פתיח | אודות | לינקים | צור קשר  

 
 
Year: 2010-2012
From a series: Drawings
שנה: 2010-2012
מתוך סידרה: רישומים
 

'הציור המחשבתי'

 [אין קשר בין נושא הרישום לשיר הכתוב]

 

12

 

 

הציור המחשבתי

הוא היכולת

לפרוץ

מעבר להגבלות

התחום המוגדר

המוקצב

ומדוד

 

על אף צמצום

כח המחשבה

כנאמר "למי תדמוני והשווא"

ומוגבלות

השגת האדם

 

עדין זה האמצעי היחידי

המאפשר

לאדם לשאוף אל קיום תכליתו

והשתלמותו

הפנימית, והרוחנית

בדעת עליון

 


כל הזכויות שמורות © All Rights Reserved