writtings יורם בוזגלו - צילום אומנותי - אמנות
אמנות כתבים סרטים מסחרי פרוייקטים
Home | Bio | Links| Contact  

פתיח | אודות | לינקים | צור קשר  

 
 
Year: 2010-2012
From a series: Drawings
שנה: 2010-2012
מתוך סידרה: רישומים
 

'מעט מן האור'

[אין קשר בין נושא הרישום לשיר הכתוב]

 

14

 

 

מעט מן האור

מסיר הרבה מן החושך

 

 

ככל שמתגברים המעשים הטובים

כך מתגדלת הנשמה

מאירה

נחשפת

ומתגלה בפועל

באדם ובבריאה

 

שאיפת הכל אל הטוב

לדבוק בו

בהתמדה

 

להמשיך את אור

השכינה

אל התחתונים

אל האזורים האפלים

 

המייחלים לאורה

ומשועים לישוע

 

לזככם, לטהרם

ולהעלותם

מעלה

במעלות הקדושה

 

הסתלקות האור

הנוצרת

כתוצאה

מן החטא

יוצרת חלל

 

מקום הפנוי

מאור הקדושה

 

אליו חודרים

כוחות הטומאה

וזה להם

כטרף

ושכר לעמלם

 

נאחזים בחוזקה

על אף מקומם הזמני

 

כל דבר

הפועל בבריאה

טעון בחירה

אם מצד עצמו

אם מצד כוח הפועל עליו

 

בחירה

בין טוב לרע

בין אמת לשקר

בין קדושה לטומאה

 

וכל בחירה

מחייבת

ותובעת

אחריות

שכל המהלכים

הבאים

משתלשלים ממנה

 

ואיך נסמוך

על קוצר דעתנו

ולא נזהר

מלהחריב את עולמנו

 

איך נדע

מה באמת נכון

ואנו, בינת אנוש לנו

 

רבים בעלי השכל

בדורות האחרונים

אך

מעטים הם המשכילים

יודעי דעת עליון

 

רבים הם הנהגות החיים

אך

מעטים הם החיים,

חיים עצמאיים

 

השאיפה לטוב

הטוב העליון

הנובע

ממוסר החיים העליון

 

הטוב הכללי

שהוא הטוב לכל

 

הניצוץ היסודי

לכל הופעת חיים

אף התחתיים

ביותר

 

האמצעי(ניצוץ הקודשה)

בעל

יכולת ההתקשרות

עם האורה העליונה

מקור הקדושה

הנמשכת

כחוט הצלה

מכס מרומים

להושיע,

להשיב

ולקבץ נדחים

 

"שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'"(תהלים קל,א)

 

"אין בן דוד בא עד שיכלו

כל הנשמות שבגוף"

(ע"ז ה.)(נדה יג:)(יבמות סב./סג:)

 

 

כל מפעל של טוב

וכל דיכוי של הטוב

 

מעורר ומגביר

את הופעת הטוב

 

המשתכלל ומשתפר

בהדרגה

בערך הכרת

הטוב הכללי

 

השואף אל תיקונו

אל מגמת ייעודו

אל שלמותו

 

תכלית

שמים וארץ

תיקון האדם.

 


 

 


כל הזכויות שמורות © All Rights Reserved