projects יורם בוזגלו - צילום אומנותי - אמנות
אמנות כתבים סרטים מסחרי פרוייקטים
Home | Bio | Links| Contact  

פתיח | אודות | לינקים | צור קשר  

 
 
Year: 2005-2013
From a series: LANDscape
שנה: 2005-2013
מתוך סידרה: נוף, ארץ
 

 סדרת העבודות "נוף, ארץ" היא מן הסדרות בהם אני עוסק ביתר שאת בשנים האחרונות. ויוצא איפה שהיא מן הנושאים היותר קרובים אלי. התחלתי לעבוד על הסדרה מראשית ההכירות עם העולם הדיגיטלי, שנכפה עלינו הייתי אומר, בעשור האחרון. כצלם מקצועי ומנוסה הגעתי לאיכויות והישגים בתחומי הצילום בהם עסקתי. והתוצאות היו ניכרות, ודברו בעד עצמן. החומרים הצילומיים בהם הורגלנו לעבוד, כמו סרטי השקופיות בפורמטים בנוניים וגדולים, הם היו האמצעים איתם עבדנו ויצרנו.

המפגש עם העולם הדיגיטלי, הציוד והאמצעים הנדרשים, חייב הערכות מחודשות שלא בהכרח נדרשתי לה. וכמו שאמרתי, גם מול הגורמים איתם עסקתי נדרש ממני להפיק ולהביא תוצאות סופיות בדיגיטלי. שלא בהכרח היו על-פי שביעות רצוני.  לא הייתי מרוצה בתחילה ממה שיצא, והתחושה של מוגבלות המדיה בעניין כאילו וחנקה ממש. בינתיים מאז, חל שיפור מסוים באיכויות הדיגיטליות שלכולם מסתבר יותר נח , זול ומיידי לעסוק בהם. ואני לכעצמי, החלטתי שלא להמשיך ולנסות להפיק מהדיגיטלי מה שאינני יכול ורגיל אליו, כמו החומר הצילומי המועדף והאיכותי בעיני. אז החלטתי פשוט במקום להלחם, לזרום עם מה שיש. וכך הגעתי למעשה לעבודה על הסדרה "נוף, ארץ" באיכויות כפי שהיא מוצגת, ואני קורא לה "צילום אימפרסיוניסטי דיגיטלי".  

התחלתי בהקדמה הנ"ל כוין שלענ"ד האמצעי בו בוחר האמן לנושא איתו רוצה לעבוד יש לו ערך חשוב. והאמצעי יכול להשתנות בהתאמה כפי ראות דעת האמן. בשנים האחרונות יצא ואני יותר מחוץ לסטודיו שלי. הסטודיו בו הורגלתי לעבוד יותר שני עשורים. נוף הארץ כאילו והתגלה לי מחדש. הנסיעות והטיטולים אשר נדרשתי לעבור, הביאו אותי למפגש עם מקומות ואנשים שפתחו וחשפו אותי לדברים חדשים ונפלאים.

הרמב"ן אומר "אין אדם רואה אלא את מה שמצטייר מתוך נפשו". כאמן ההשתקפות של הנופים בארץ עברו את עיבודם בתוכי. רציתי להרגיש קרוב, לתת מקום לנופים, הדמויות, הצורות, הריחות והצבעים להכיל את תוכי.

חזרתי לרשום ולצייר. חזרתי אל הדף והעיפרון, משאת נפשי עוד מראשית דרכי והכרתי את מושגי האמנות. תמיד התפעלתי ממה שאפשר להפיק מקצת עופרת ונייר. אפשר לכתוב, אפשר לרשום, אפשר לצייר... האין זה דבר נפלא. אז כך רשמתי, והתרשמתי ותמיד צילמתי.

ובאחד הימים תוך שאני בוחן את מה שיצרתי. נוכחתי לדעת שיש לי כאן גוף של עבודה שהתאים מאד לתחושותי. ועוד, הפליאה העובדה שהרשמים שלי מתוך המצלמה היו יותר קרובים לרעיונות אשר אליהם שאפתי. המוגבלות והחסרון שמצאתי בצילום הדיגיטלי, הפכו ליתרון בו השתמשתי להביע את רעיוני האיפרסיוניסטי הצילומי.

יש המשך למאמר... המעוניינים לדעת ולקרוא עוד בנושא, מוזמנים ליצור קשר...

להשתמע :-)

 

 

 


כל הזכויות שמורות © All Rights Reserved