writtings יורם בוזגלו - צילום אומנותי - אמנות
אמנות כתבים סרטים מסחרי פרוייקטים
Home | Bio | Links| Contact  

פתיח | אודות | לינקים | צור קשר  

 
 
Year: 2010-2012
From a series: Drawings
שנה: 2010-2012
מתוך סידרה: רישומים
 

'אויב האדם'

 

 [אין קשר בין נושא הרישום לשיר הכתוב]

 

6

 

אויב האדם

הוא

דמיונו הלקוי

הגדוש

דעות מעורפלות

סיגי העוה"ז

 

לא די

למוגבלותו

ליכולתו המצומצמת

וקוצר יכולת השגתו

מוסיף ומעבה

רעיונותיו

בהגשמה

ובציורי מחשבה

גסה

 

עין הרוח

חדה ומדויקת

זכה ובהירה

ברה וטהרה

מרחפת

במרחבי האין סוף

מתענגת

ומתעדנת

בנועם עליון

המאציל

וחופף

על כל המייחלים

לחסדו

 

'פתחו לי פתח כפתחו של מחט

ואפתח לכם פתח כפתחו של אולם'

 

אשרי האדם

המזכך ומטהר את מחשבתו

מהבלי העולם

ובתורה הוגה יומם ולילה

דעת ישרים ישיג

ואור שכינת עז מלך העולמים

דרכו תאיר

תמיד

 

 


כל הזכויות שמורות © All Rights Reserved