writtings יורם בוזגלו - צילום אומנותי - אמנות
אמנות כתבים סרטים מסחרי פרוייקטים
Home | Bio | Links| Contact  

פתיח | אודות | לינקים | צור קשר  

 
 
Year: 2010-2012
From a series: Drawings
שנה: 2010-2012
מתוך סידרה: רישומים
 

'איך מקפלים מושגים גדולים'

 [אין קשר בין נושא הרישום לשיר הכתוב]

 

9

 

איך מקפלים

מושגים גדולים

לאותיות, מילים ומשפטים

 

כאלה, היכולים להביא

אל השינוי המיוחל

 

אל אותה תקווה פנימית

המכירה

ביכולת להשתנות

להתעלות להתרומם

ולשאת

את כל הערכים כולם

 

 

איך שומרים על אותה

נקודת שיווי (איזון)

מבין כל האפשרויות

וממנה

מנחים

ומורים

אורחות חיים

כאלה, המסוגלים

להשתלב

בחיים המעשיים

באופן מתוקן ומסודר

בהצלחה

 

איך מצמצמים

את הפער

בין הרצוי והמצוי

בין הדמיון המופרז

להכרה

בכוח היכולת

בגבולות המציאות

 

[שקודם שרושמים

את השיק

בודקים שיש כיסוי,

וקודם שמתחייבים

בודקים,

אם יש אפשרות

לעמוד בהתחייבות]

 

להיות מה שאתה – אומר

להיות אתה

שעליך יאמרו

הוא היה מה שהוא – אמר

הוא מה שהוא אומר

יש לו מילה

יש לו אחריות

הוא מחובר לעצמו

הוא אחד

 

הוא בשאיפה לסדר

הוא בשאיפה

להיות מתוקן

לשפר ולשכלל

את המציאות הקיימת

 

לא לדרוך במקום

ולהתלכלך

ממים עכורים

ויציאות של אחרים

 

אלא, לחדש ולהתחדש

להמציא ולגלות

ערכי מוסר

תקינים

ואמיתיים

היכולים להשתלב

בהתאמה

הדרגתית

במערכות החיים

הנתונים

אל אף הסתעפויותיהם

וסיבוכיהם

המנוגדים והסותרים

במערבולת הסערות הרוגשות

ואיומי האבדון

 

איך, ירומם האדם

את עצמו

להסתכלות תכליתית

שהיא

מגמת החיים

משמעות החיים

התחדשות החיים

"שלא עליך המלאכה לגמור"

 

וככל ששואפים יותר

שלא בהתאמה

לרצון והיכולת

משיגים

פחות

ואף הולכים אחור

איך, יביא האדם את עצמו

להתעלות

מעל הדעות הנפסדות

הרואות רק את התכלית

אחרית הדבר - לטעמם

המטרה – כדבריהם

והורסים ועוקרים

ומנתקים

כל מה שבדרך

 

ואינם יודעים

ואינם רוצים להבין

שהדרך

היא העיקר

והיא התכלית

והיא המגמה

והיא

האפשרות

המתפרטת

מאין סוף אפשרויות

למצב נקודתי

בפעולה או בעסק מסוים

הנקרה

לאדם

לחברה, למדינה

לעם ולעולם

ומופיע

בצורת

ניסיון

לבדוק , לבחון

מה תהיה - הבחירה

מה תהיה

רמת ההשתדלות

מסירות הנפש

הלך הרוח

ההקרבה

ההתמודדות

במצב הנתון

 

ומה יהיו התולדות

ההשלכות

על הבאות

 

והתקשרותם

עם

יסוד רצף החיים

הנע

בשני אפיקים קבועים

הנגלה והנסתר

החיצוני והפנימי

הגופני והנשמתי

 

 

מי יהי' המשפיע

ומי יהי' המקבל

 

כיצד תהי' ההכרעה

ומי הוא המכריע

 

כיצד

יצא מהכוח אל הפועל

ביטוי

המבשר

מבשר ואומר

'קול מבשר ואומר'

 

הגיע

זמן

הגאולה

 

הגיע עת רצון

הופעת

שאיפת השאיפות

לו ייחלנו, לו קיווינו

 

והוא כאן

בכל חפץ, ובכל מקום

בכל רגע, ובכל יום

 

"היום אם בקולו תשמעו"

(סנהדרין צח.)

 

"מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח – יעסוק בתורה

ובגמילות חסדים"

(שם צח:)

 

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות © All Rights Reserved